Terapia pedagogiczna

Terapia dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, takimi jak:

  • zaburzona lateralizacja i orientacja przestrzenna,
  • dysleksja rozwojowa,
  • ryzyko dysleksji.


bottom